Veřejná zakázka: Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 790
Systémové číslo: P22V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 367379
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-028709
Datum zahájení: 25.05.2022
Nabídku podat do: 14.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projekt“) zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Vodní 27, PSČ 344 01, IČO 12285447 (příloha č. 4) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3).
Bude se realizovat II. etapa (I. etapa byla ukončena v květnu 2021). Jedná se o vybudování nových komunikací, chodníků a parkovacích stání v prostoru bývalého vojenského seřadiště včetně vybudování splaškových, dešťových a vodovodních přípojek, dokončení STL plynovodu a dokončení veřejného osvětlení. Pro přehlednost a návaznost jednotlivých etap je předložena celá projektová dokumentace pro provádění stavby, která obsahuje I. a II. etapu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 035 748 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Domažlice
 • IČO: 00253316
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 1
  344 01 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.domazlice.info)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky