Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba mateřské školy Petrovická
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2020 11.03.2020 10:00
Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2020 02.03.2020 11:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Nábytek
podlimitní Hodnocení 22.01.2020 12.02.2020 09:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita
nadlimitní Hodnocení 23.12.2019 12.02.2020 10:00
všechny zakázky