Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD „Rekonstrukce sídlištních rozvodů dodávky tepla a teplé vody v okrsku NTK Kovařovicova v Domažlicích“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2024 19.07.2024 12:00
Dodávka osobního automobilu pro město Domažlice
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 08.07.2024 09:00
Domažlice, oprava jižní fasády ZŠ Komenského č. p. 11
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 10.07.2024 09:00
Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2024 10.07.2024 09:00
Přenosná digitální zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 31.07.2024 12:00
Revize plynových zařízení v Domažlicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2024 19.06.2024 10:00
Vozidlo pro svoz komunálního odpadu a BIO odpadu
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 22.07.2024 12:00
Oprava lesní cesty - LC 49 Zelený plac – Horizontálka, II. etapa, km 2,59722 – 3,5989
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 02.08.2024 10:00
Stavební úpravy plotu Mánesova 204
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2024 03.06.2024 11:00
Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích - I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2024 20.05.2024 09:00
všechny zakázky