Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2020 06.04.2020 12:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2020 23.03.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Novostavba mateřské školy Petrovická“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2020 25.03.2020 12:00
Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2020 08.04.2020 09:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Vybavení IT
nadlimitní Hodnocení 20.02.2020 30.03.2020 10:00
Novostavba mateřské školy Petrovická
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2020 28.04.2020 09:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Nábytek
podlimitní Vyhodnoceno 22.01.2020 12.02.2020 09:00
všechny zakázky