Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 30.09.2022 10:00
Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2022 23.09.2022 10:00
Nákup kolového traktoru s nosičem kontejnerů a 4 ks kontejnerů
podlimitní Hodnocení 01.09.2022 20.09.2022 15:00
Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2022 22.08.2022 12:00
všechny zakázky