Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 04.09.2019 09:00
Oprava střechy, kotelna Kovařovicova 274, Domažlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 22.08.2019 12:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 15.07.2019 16.08.2019 08:00
Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice
podlimitní Vyhodnoceno 15.07.2019 16.08.2019 09:00
Plavecký bazén Domažlice - interiér
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2019 23.08.2019 09:00
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika
podlimitní Vyhodnoceno 12.07.2019 05.08.2019 09:30
Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek
nadlimitní Hodnocení 27.06.2019 09.08.2019 09:00
všechny zakázky