Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2021 25.02.2021 10:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 15.12.2020 27.01.2021 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Domažlice, Boženy Němcové 118 - stavební úpravy"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2020 23.11.2020 12:00
Domažlice, B. Němcové 118 – stavební úpravy objektu
podlimitní Vyhodnoceno 27.10.2020 06.01.2021 10:00
všechny zakázky