Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 09:00
Terénní úpravy - lokalita U Jezera, Domažlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 11.03.2024 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rozšíření parkovacích stání, ulice 28. října v Domažlicích"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 26.02.2024 09:00
Obnova střešního pláště objektu branky č. p. 1 v areálu městského opevnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2024 27.02.2024 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce MKS Domažlice – dokončovací práce"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.01.2024 02.02.2024 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení, Sluníčko Domažlice, Michlova 565
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2024 31.01.2024 09:00
všechny zakázky