Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - II. etapa - terénní a sadové úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 01.08.2022 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2022 10.06.2022 12:00
Oprava fasády bytového domu Poděbradova 54
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 13.06.2022 10:00
Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2022 13.06.2022 09:00
Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2022 14.06.2022 09:00
Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2022 14.06.2022 10:00
všechny zakázky