Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 01.06.2020 12:00
Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2020 18.05.2020 12:00
Domažlice, protierozní opatření rokle
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2020 01.06.2020 10:00
PD DSP BD Kasárna - komunikace a inženýrské sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 12.03.2020 10:00
Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 12:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 23.03.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Novostavba mateřské školy Petrovická“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 25.03.2020 12:00
Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564
podlimitní Zrušeno 04.03.2020 08.04.2020 09:00
Nákup energií 01.01.2021-31.12.2022, elektřina NN a VN
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 28.02.2020 10:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Vybavení IT
nadlimitní Zadáno 20.02.2020 30.03.2020 10:00
Novostavba mateřské školy Petrovická
podlimitní Vyhodnoceno 19.02.2020 21.05.2020 09:00
Nákup energií 01.01.2021-01.01.2023 - plyn maloodběr a velkoodběr
nadlimitní Zadáno 07.02.2020 07.02.2020 11:00
Zpracování dokumentace k realizaci projektu „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 24.02.2020 12:00
Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice
nadlimitní Zadáno 22.01.2020 02.03.2020 11:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Nábytek
podlimitní Zadáno 22.01.2020 12.02.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››