Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 21.08.2020 12:00
Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích
podlimitní Zrušeno 03.07.2020 29.07.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2020 20.07.2020 14:00
Dopravní automobil pro JSDH Havlovice
VZ malého rozsahu Zrušeno 01.07.2020 13.07.2020 12:00
Plavecký bazén Domažlice - vybavení posilovny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 29.06.2020 10:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 11.06.2020 01.07.2020 10:00
Změna vytápění v budově č.p. 97 na Chodském náměstí v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 01.06.2020 12:00
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 01.06.2020 12:00
Domažlice, mateřská škola - Palackého, oprava sociálního zařízení pro děti
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 12:00
Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 12:00
Domažlice, protierozní opatření rokle
podlimitní Zadáno 16.04.2020 01.06.2020 10:00
PD DSP BD Kasárna - komunikace a inženýrské sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 12.03.2020 10:00
Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 12:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 23.03.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Novostavba mateřské školy Petrovická“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 25.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››