Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice - Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice - Koloveč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 27.09.2021 12:00
Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 06.10.2021 12:00
Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 27.08.2021 10:00
Prodloužení podpory Veeam Backup Essentials Enterprise
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 16.06.2021 13:00
"Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 07.06.2021 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "ZŠ Komenského 17, Domažlice - Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 10.05.2021 12:00
Provedení opravy střechy zimního stadionu v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 28.04.2021 00:00
ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu
podlimitní Zadáno 14.04.2021 17.05.2021 16:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 26.04.2021 12:00
Vybavení MŠ Petrovická Domažlice, dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 26.04.2021 12:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 29.03.2021 10:00
Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. Etapa
podlimitní Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 10:00
„Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“
podlimitní Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 10:00
„Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
podlimitní Zadáno 17.03.2021 27.04.2021 09:00
Výměna střešní krytiny v ulici Michlova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 22.03.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››