Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2023 06.02.2023 09:00
Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2023 23.01.2023 09:00
Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 30.09.2022 10:00
Nákup kolového traktoru s nosičem kontejnerů a 4 ks kontejnerů
podlimitní Zadáno 01.09.2022 20.09.2022 15:00
„Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - II. etapa – terénní a sadové úpravy“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 30.08.2022 13:30
Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 12:00
„Rybníky – manipulační řády, aktualizace manipulačních řádů, pasport vodních děl, projektová dokumentace pro zrušení vodního díla“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 01.08.2022 10:00
Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 20.07.2022 09:00
Nákup energií 01.01.2023-01.01.2025 - plyn maloodběr a velkoodběr
nadlimitní Zadáno 01.07.2022 01.07.2022 10:00
Nákup energií 01.01.2023 - 31.12.2024, elektřina VN a NN
nadlimitní Zadáno 14.06.2022 14.06.2022 14:11
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 10.06.2022 12:00
Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 13.06.2022 09:00
Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích
podlimitní Zadáno 25.05.2022 14.06.2022 09:00
Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa
podlimitní Zadáno 25.05.2022 14.06.2022 10:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita
nadlimitní Zadáno 31.03.2022 20.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››