Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 07.06.2021 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "ZŠ Komenského 17, Domažlice - Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu"
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2021 10.05.2021 12:00
ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu
podlimitní Hodnocení 14.04.2021 17.05.2021 16:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 26.04.2021 12:00
Vybavení MŠ Petrovická Domažlice, dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 26.04.2021 12:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 29.03.2021 10:00
Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. Etapa
podlimitní Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 10:00
„Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“
podlimitní Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 10:00
„Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 27.04.2021 09:00
Nákup osobní ho automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 12.04.2021 10:00
Výměna střešní krytiny v ulici Michlova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 22.03.2021 11:00
Domažlice, Kozinova 235,236 – Oprava vady anglických dvorků bytového domu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2021 01.03.2021 12:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT
nadlimitní Hodnocení 15.01.2021 11.03.2021 10:00
Dodávka dataprojektorů a multimediálních center
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 22.12.2020 12:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Nábytek
nadlimitní Vyhodnoceno 15.12.2020 27.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››