Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Domažlice, Boženy Němcové 118 - stavební úpravy"
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2020 23.11.2020 12:00
Upgrade serverové infrastruktury datového centra ORP Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 10.11.2020 12:00
Domažlice, B. Němcové 118 – stavební úpravy objektu
podlimitní Příjem nabídek 27.10.2020 25.11.2020 10:00
Dodávka 30 notebooků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2020 02.11.2020 12:00
Celotělová vana elektricky výškově nastavitelná s bočním vstupem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2020 19.10.2020 12:00
Dopravní automobil pro JSDH Havlovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2020 19.10.2020 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Domažlice, ul. Petovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 24.08.2020 12:00
Domažlice, ul. Petrovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 24.08.2020 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 20.07.2020 14:00
Plavecký bazén Domažlice - vybavení posilovny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 29.06.2020 10:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce
podlimitní Zadáno 11.06.2020 01.07.2020 10:00
Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 12:00
Domažlice, protierozní opatření rokle
podlimitní Zadáno 16.04.2020 01.06.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 23.03.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Novostavba mateřské školy Petrovická“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 25.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››