Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření městského kamerového dohledového systému - Domažlice, V. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 17.09.2018 12:00
Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22, C 2.23 a C 2.24
podlimitní Zadáno 31.08.2018 26.09.2018 09:00
Dodávka a instalace elektronické úřední desky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 10.08.2018 12:00
Projektová dokumentace k projektu: Rekonstrukce plynové kotelny NTK – Švabinského 564, Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 13.08.2018 12:00
Domažlice, Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 01.08.2018 12:00
Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích, úsek ke K2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 10.08.2018 12:00
Domažlice, Oprava místní komunikace, Baarova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 01.08.2018 12:00
Dodání nového kolového traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 25.07.2018 12:00
Metropolitní optická síť města Domažlice - 7. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 17.07.2018 13:00
Metropolitní optická síť města Domažlice - 6. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 17.07.2018 13:00
" Nákup osobního automobilu 2018"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 25.07.2018 12:00
Nákup energií - elektřina na rok 2019 NN a pro rok 2019-2020 VN
nadlimitní Zadáno 06.06.2018 06.06.2018 00:00
Domažlice, sportovní hala, Fügnerova ulice, č. p. 647, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 18.06.2018 12:00
Domažlice, Branská ulice, č. p. 56, stavební úpravy a půdní vestavba
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 26.06.2018 12:00
Domažlice, Msgre B. Staška 232 - základní a mateřská škola, zřízení nových učeben, úprava šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 09.05.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››