Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup energií 01.01.2023-01.01.2025 - plyn maloodběr a velkoodběr
nadlimitní Zadáno 01.07.2022 01.07.2022 10:00
Nákup energií 01.01.2023 - 31.12.2024, elektřina VN a NN
nadlimitní Zadáno 14.06.2022 14.06.2022 14:11
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 10.06.2022 12:00
Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích
podlimitní Zadáno 25.05.2022 14.06.2022 09:00
Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa
podlimitní Zadáno 25.05.2022 14.06.2022 10:00
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice - Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice - Koloveč
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 29.11.2021 12:00
Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 27.08.2021 10:00
Prodloužení podpory Veeam Backup Essentials Enterprise
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 16.06.2021 13:00
Dodávka dataprojektorů a multimediálních center
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 22.12.2020 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Domažlice, Boženy Němcové 118 - stavební úpravy"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 23.11.2020 12:00
Upgrade serverové infrastruktury datového centra ORP Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 10.11.2020 12:00
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice včetně služeb makléře
podlimitní Zadáno 27.09.2019 24.10.2019 10:00
Dodávka a montáž průchozí myčky na bílé nádobí ZANUSSI PROFESSIONAL
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 14.11.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2