Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Rozšíření a modernizace městského kamerového dohledového systému Domažlice, VII. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 23.06.2023 09:00
Domažlice, Michlova 565, požárně bezpečnostní řešení stavy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice
nadlimitní Zadáno 03.05.2023 12.06.2023 09:00
Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 02.05.2023 10:00
Zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Domažlice s platností od 01.01.2025 do 31.12.2034
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 17.04.2023 10:00
Pořízení dat technické infrastruktury veřejného osvětlení na území města Domažlice vč. místní části Havlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 13.02.2023 13:00
Vybavení pro terénní pečovatelskou službu příspěvkové organizace města Domažlice – dodávka vozidla s alternativním pohonem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 13.02.2023 12:00
Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 12:00
Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 20.07.2022 09:00
Nákup energií 01.01.2023-01.01.2025 - plyn maloodběr a velkoodběr
nadlimitní Zadáno 01.07.2022 01.07.2022 10:00
Nákup energií 01.01.2023 - 31.12.2024, elektřina VN a NN
nadlimitní Zadáno 14.06.2022 14.06.2022 14:11
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice - Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice - Koloveč
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 29.11.2021 12:00
Prodloužení podpory Veeam Backup Essentials Enterprise
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 16.06.2021 13:00
Dodávka dataprojektorů a multimediálních center
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 22.12.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016