Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 09:00
Terénní úpravy - lokalita U Jezera, Domažlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 11.03.2024 09:00
Obnova střešního pláště objektu branky č. p. 1 v areálu městského opevnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2024 27.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016