Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 02.10.2023 10:00
Rekonstrukce 1.NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 02.10.2023 09:00
Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Oprava chodníků v Hanově parku a v Masarykově ulici v Domažlicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016