Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 01.06.2020 12:00
Domažlice, protierozní opatření rokle
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2020 01.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016