Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2020 24.07.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2020 20.07.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016