Veřejná zakázka: Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Domažlice, ul. Petovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 683
Systémové číslo: P20V00000040
Evidenční číslo zadavatele: 367379
Datum zahájení: 11.08.2020
Nabídku podat do: 24.08.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Domažlice, ul. Petovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Domažlice, ul. Petrovická, demolice objektu č. 7 na pozemku p. č. st. 1161/17“, která je vymezena neoceněným soupisem prací s výkazem výměr (příloha č. 3) a rozhodnutím odstranění stavby vydaném pod č. j. OVÚP-37187/06/Ze ze dne 29.12.2006 (příloha č. 4).

Výkon inženýrské činnosti bude prováděn v rozsahu:
Výkonová fáze 6. Výkon stavebního dozoru při realizaci stavby
Výkonová fáze 7. Inženýrská činnost po dokončení stavby
Podrobná specifikace inženýrské činnosti je obsažena v přiloženém konceptu příkazní smlouvy, výkonové fáze jsou stanoveny v souladu se sazebníkem UNIKA 2017/1Q 2018, sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Domažlice
 • IČO: 00253316
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 1
  344 01 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.domazlice.info)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky