Profil zadavatele: Město Domažlice

  • Název: Město Domažlice
  • IČO: 00253316
  • Adresa:
    náměstí Míru 1
    344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 02.10.2023 10:00
Rekonstrukce 1.NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 02.10.2023 09:00
Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Oprava chodníků v Hanově parku a v Masarykově ulici v Domažlicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 18.09.2023 09:00
Obnova střešního pláště objektu branky čp. 1 v areálu městského opevnění
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 18.09.2023 09:00
Parkovací plocha Vojtěchova ulice v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 29.08.2023 09:00
Výměna umělého povrchu na atletickém stadionu - rozběh pro hod oštěpem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2023 01.08.2023 10:00
Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Rozšíření a modernizace městského kamerového dohledového systému Domažlice, VII. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 23.06.2023 09:00
Domažlice, Michlova 565, požárně bezpečnostní řešení stavy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice
nadlimitní Zadáno 03.05.2023 12.06.2023 09:00
Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 02.05.2023 10:00
Zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Domažlice s platností od 01.01.2025 do 31.12.2034
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 17.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››