Profil zadavatele: Město Domažlice

  • Název: Město Domažlice
  • IČO: 00253316
  • Adresa:
    náměstí Míru 1
    344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.03.2023 20.03.2023 09:00
Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 17.04.2023 10:00
Pořízení dat technické infrastruktury veřejného osvětlení na území města Domažlice vč. místní části Havlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 13.02.2023 13:00
Vybavení pro terénní pečovatelskou službu příspěvkové organizace města Domažlice – dodávka vozidla s alternativním pohonem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 13.02.2023 12:00
Opravy izolace dětského bazénu v budově plaveckého bazénu v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2023 30.01.2023 09:00
Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2023 23.01.2023 09:00
Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 30.09.2022 10:00
„Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - II. etapa – terénní a sadové úpravy“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 30.08.2022 13:30
Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 12:00
Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 20.07.2022 09:00
Nákup energií 01.01.2023-01.01.2025 - plyn maloodběr a velkoodběr
nadlimitní Zadáno 01.07.2022 01.07.2022 10:00
Nákup energií 01.01.2023 - 31.12.2024, elektřina VN a NN
nadlimitní Zadáno 14.06.2022 14.06.2022 14:11
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 10.06.2022 12:00
Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích
podlimitní Zadáno 25.05.2022 14.06.2022 09:00
Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa
podlimitní Zadáno 25.05.2022 14.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››