Profil zadavatele: Město Domažlice

  • Název: Město Domažlice
  • IČO: 00253316
  • Adresa:
    náměstí Míru 1
    344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2020 24.07.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2020 20.07.2020 14:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce
podlimitní Hodnocení 11.06.2020 01.07.2020 10:00
Změna vytápění v budově č.p. 97 na Chodském náměstí v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 01.06.2020 12:00
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 01.06.2020 12:00
Domažlice, mateřská škola - Palackého, oprava sociálního zařízení pro děti
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 12:00
Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 12:00
Domažlice, protierozní opatření rokle
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2020 01.06.2020 10:00
PD DSP BD Kasárna - komunikace a inženýrské sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 12.03.2020 10:00
Domažlice, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 12:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 23.03.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby „Novostavba mateřské školy Petrovická“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 25.03.2020 12:00
Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564
podlimitní Zrušeno 04.03.2020 08.04.2020 09:00
Nákup energií 01.01.2021-31.12.2022, elektřina NN a VN
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 28.02.2020 10:00
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B.Staška  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Vybavení IT
nadlimitní Zadáno 20.02.2020 30.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››