Profil zadavatele: Město Domažlice

  • Název: Město Domažlice
  • IČO: 00253316
  • Adresa:
    náměstí Míru 1
    344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice - Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice - Koloveč
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 29.11.2021 12:00
Prodloužení podpory Veeam Backup Essentials Enterprise
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 16.06.2021 13:00
Upgrade serverové infrastruktury datového centra ORP Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 10.11.2020 12:00
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice včetně služeb makléře
podlimitní Zadáno 27.09.2019 24.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2