Profil zadavatele: Město Domažlice

  • Název: Město Domažlice
  • IČO: 00253316
  • Adresa:
    náměstí Míru 1
    344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích - I. etapa
VZ malého rozsahu Zrušeno 16.02.2024 11.03.2024 09:00
Terénní úpravy - lokalita U Jezera, Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 11.03.2024 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rozšíření parkovacích stání, ulice 28. října v Domažlicích"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 26.02.2024 09:00
Obnova střešního pláště objektu branky č. p. 1 v areálu městského opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2024 27.02.2024 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce MKS Domažlice – dokončovací práce"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2024 02.02.2024 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení, Sluníčko Domažlice, Michlova 565
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 31.01.2024 09:00
Rozšíření parkovacích stání, ulice 28. října v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 02.02.2024 10:00
Rekonstrukce MKS Domažlice - dokončovací práce
podlimitní Zadáno 01.11.2023 06.12.2023 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2023 07.11.2023 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Domažlice I a Domažlice II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 20.10.2023 09:00
Rekonstrukce 1.NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2023 24.10.2023 10:00
Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 02.05.2023 10:00
Zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Domažlice s platností od 01.01.2025 do 31.12.2034
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 17.04.2023 10:00
Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 20.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016