Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení LED světelné tabule do sportovní haly ve Fügnerově ul. v Domažlicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 02.05.2024 10:00
Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 26.04.2024 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Terénní úpravy - lokalita U Jezera, Domažlice"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2024 10.04.2024 09:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Oprava střechy zimního stadionu Domažlice"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2024 02.04.2024 12:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Oprava komunikace v ulici Waldhegerova, Domažlice"
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2024 02.04.2024 12:00
Oprava střechy zimního stadionu Domažlice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2024 08.04.2024 09:00
Oprava komunikace v ulici Waldhegerova, Domažlice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2024 27.03.2024 09:00
Skutečné užívání stavby, Domažlice, Týnské předměstí, Baldovská č.p. 638, PBŘ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2024 20.03.2024 10:00
všechny zakázky