Veřejné zakázky města Domažlice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Domažlice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 02.10.2023 10:00
Rekonstrukce 1.NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 02.10.2023 09:00
Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Oprava chodníků v Hanově parku a v Masarykově ulici v Domažlicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Stavební úpravy střechy domu č.p. 177
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 22.09.2023 11:00
Rekonstrukce bytu č. 11 na adrese Michlova 595
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 22.09.2023 11:00
Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 18.09.2023 09:00
Obnova střešního pláště objektu branky čp. 1 v areálu městského opevnění
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 18.09.2023 09:00
Stavební úpravy plotu Vojtěchova 115
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2023 14.09.2023 11:00
všechny zakázky