Profil zadavatele: Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace
  • IČO: 75005735
  • Adresa:
    Msgre. B. Staška 232, 344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_47.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369332

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení