Profil zadavatele: Základní škola Domažlice, Komenského 17

  • Název: Základní škola Domažlice, Komenského 17
  • IČO: 48342301
  • Adresa:
    Komenského 17, 344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_26.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 368125

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení školní kuchyně ZŠ Domažlice, Komenského 17
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 26.06.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016