Profil zadavatele: Domažlické městské lesy spol. s r.o.

  • Název: Domažlické městské lesy spol. s r.o.
  • IČO: 26322994
  • Adresa:
    Tyršova 611, 344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_25.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 368124

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bourárna zvěřiny a zázemí pro psí útulek – Havlovice, Valcha u Domažlic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 14.04.2023 10:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2023 05.04.2023 10:00
„Rybníky – manipulační řády, aktualizace manipulačních řádů, pasport vodních děl, projektová dokumentace pro zrušení vodního díla“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 01.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016