Profil zadavatele: Domažlické městské lesy spol. s r.o.

  • Název: Domažlické městské lesy spol. s r.o.
  • IČO: 26322994
  • Adresa:
    Tyršova 611, 344 01 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_25.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 368124

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava lesní cesty - LC K1 -Malinovka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 14.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016