Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domažlice, Michlova 565, požárně bezpečnostní řešení stavy
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2023 11:05:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlen1_sign.pdf (533.23 KB)
- Vysvetleni1_výkaz výměr - slepý rozpočet-upr.xlsx (72.12 KB)