Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2022 09:50:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- signed_Dotaz_1708.pdf (241.04 KB)
- R02-2019 - BASEBALLOVÉ HŘIŠTĚ - rozpočet s výkazem výměr - PRÁZDNÝ SOUTĚŽ_REV_1.xlsx (107.80 KB)