Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domažlice, protierozní opatření rokle
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2020 15:08:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- signed_Vysvetleni_3004.pdf (263.73 KB)
- 2018J-057 - Protierozní opatření rokle Domažlice [zadání] - opravené.xlsx (147.74 KB)
- Priloha_2_SOD.doc (219.50 KB)