Veřejná zakázka: PD DSP BD Kasárna - komunikace a inženýrské sítě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 666
Systémové číslo: P20V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 367379
Datum zahájení: 12.03.2020
Nabídku podat do: 12.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD DSP BD Kasárna - komunikace a inženýrské sítě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je:
a) vypracování projektové dokumentace na stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ pro objednatele (dále též „stavba“) v podrobnostech projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle přílohy č. 2 sazebníku UNIKA 2019 (dále též „dokumentace“) a dle požadavků právního řádu, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k předpokládanému dni 1
zahájení zadávacího řízení, a jeho prováděcích předpisů.
b)včetně zajištění všech příloh žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění všech potřebných vyjádření a projednání dokumentace s příslušnými orgány, organizacemi a vlastníky dotčených nemovitostí za účelem zajištění souhlasu k provedení stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Domažlice
 • IČO: 00253316
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 1
  344 01 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 367379

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.domazlice.info)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky