Smlouva: Dodání nového kolového traktoru

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 122
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 639 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 773 190,00
Zadávací řízení: Dodání nového kolového traktoru

Název (předmět)

Dodání nového kolového traktoru

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového traktoru, včetně dopravy do místa plnění, vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.

Zadavatel

  • Úřední název: DTS Domažlice, příspěvková organizace
  • IČO: 73733113
  • Poštovní adresa:
    Chrastavická 170, Domažlice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368439

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy