Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domažlice, protierozní opatření rokle
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky „Domažlice, protierozní opatření rokle“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projekt“) zpracované Ing. Antonínem Kavanem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, PSČ 362 24, IČ 66366917 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
Jedná se o výstavbu suché nádrže, tří přehrážek, opevněného koryta, lesní cesty a sjezdu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.domazlice.info)
Kontakt: Lenka Králová
e-mail: Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01.06.2020 10:00
Datum zahájení: 16.04.2020 12:00