Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování dokumentace k realizaci projektu „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování:
a) odborného architektonického konceptu dvou moderních interaktivních expozic v rámci projektu nazvaného „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“, z nichž první nese název „POZOR HRANICE! Historie hrou“ a druhá nese název „Příběh domažlického pivovaru“, a
b) podrobné projektové dokumentace potřebné pro zřízení obou zmíněných moderních interaktivních expozic, přičemž tato dokumentace bude zahrnovat kromě vlastní projektové dokumentace v podrobnostech pro realizaci expozic též rozpočet a výkaz výměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: náměstí Míru 1
344 01 Domažlice
Kontakt: Lenka Králová
e-mail: Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.02.2020 12:00
Datum zahájení: 05.02.2020 15:00