Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace panelových domů v Domažlicích
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Revitalizace panelových domů v Domažlicích“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 10/2014 zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4), neoceněného výkazu výměr (příloha č. 3), stavebního povolení vydaného dne 6.5. 2015 pod č.j. OVÚP- 2970/2015-MeDO-23947/2015-Šab., stavebního povolení vydaného dne 21. 5. 2015 pod č.j. OVÚP- 3072/2015-MeDO-27077/2015-Sz. a sdělení č.j. OVÚP – 1214/2015-MeDO-6192/2015-Sz. ze dne 3.2.2015 (příloha č. 5)
Jedná se revitalizaci panelových domů v ul. Kozinova č. p. 235 a č. p. 236, v ul. Michlova č. p. 595 a č. p. 596, v ul. Kunešova č. p. 502, č. p. 503 a č. p. 504, v ul. Kovařovicova č. p. 255 a č. p. 256 a v ulici 17. listopadu č. p. 237, č. p. 238, č. p. 241, č. p. 242, č. p. 243, č. p. 244, č. p. 245, č. p. 246, č. p. 247, č. p. 248, č. p. 249, č. p. 250, č. p. 251, č. p. 252 a č.p. 253 a 254.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.02.2017 09:00
Datum zahájení: 18.01.2017 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: