Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7651010041262


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
město Domažlice
Adresa:
náměstí Míru č. 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 379719111
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Domažlice, Baldovská č.p. 638 - zateplení objektu domova pro seniory
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 73374792 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45421100-5
45321000-3
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
641262
dne:
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
V tomto zadávacím řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé a na základě § 84 odst. 1 písm. b) zákona musí zadavatel zrušit bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/09/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh