Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00, Praha 6, IČ 48025721, neoceněného výkazu výměr a stavebního povolení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21. 03. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 06. 02. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: