Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7551020012908
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Město Domažlice
Adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34401
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 379719175
K rukám:
Bc. Radka Kouřilová
       
E-mail:
radka.kourilova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 73374792 a neoceněného výkazu výměr.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45421100-5
45321000-3
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
512908
dne:
08/06/2015 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel nebyl schopen zajistit transparentnost zadávacího řízení (§ 84 odst. 2 písm. e) zákona).

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh