Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Plavecký bazén Domažlice – stavební úprava, přístavba a nástavba“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 6/2013 zpracované společností ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Krátká 98/III, Sušice (příloha č. 4), neoceněného výkazu výměr (příloha č. 3) a stavebního povolení vydaného dne 15. 1. 2009 pod č.j. OVÚP-8999/2009 - 2067/2010/Ze.
Stavba je rozdělena na tři etapy.
I. etapa - Stávající objekt :
- 1.PP stávajícího objektu celé
- 1. NP stávajícího objektu (mimo ubytovny)
- 2. NP nástavba 2. NP vč. opláštění (celá) + vnitřní dispozice kolem bowlingu, VZT a klubovny
- Kompletní provedení hlavního schodiště do ubytovny
- Vyzdění výtahové šachty - bez technologie
II. etapa - Přístavba objektu
- Demolice stávajícího přístavku
- Přistavovaná část bazénové haly
III. etapa - Ubytovna
- 1. NP stavební úpravy stávající ubytovny vč. zadního schodiště
- 2. NP stavební úpravy nástavby ubytovny vč. zadního schodiště
- Fasáda celého objektu (všechny etapy)
- Terénní úpravy vč. přilehlých ploch
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03. 04. 2015 09:00
Počátek běhu lhůt: 04. 10. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: