Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je realizace části stavby "Kulturní centrum - Pivovar" dle projektové dokumentace pro provedení stavby "Kulturní centrum Pivovar - Domažlice, stavební etapa I. Hvozd" vypracované společností MEPRO s.r.o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6. 1 Projekt první etapy je rozpočtově rozdělen na dvě části A a B, z důvodu přehledného doložení finančních dokladů poskytovateli dotace ROPu. I. etapa - Hvozd zahrnuje stavební úpravy na stavebním objektu Hvozdu (A) a s úpravy s ním související pro zajištění uvedení hvozdu do provozu - technicky a provozně související stavební úpravy (B).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: V průběhu předchozího otevřeného řízení nebyly pro veřejnou zakázku podány žádné nabídky a zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst.1 písm.a) zákona dne 30. 9. 2014 zadávací řízení zrušil.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 13. 10. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 02. 10. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: