Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích" v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 01, IČO 73374792 (příloha č. 4) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3).
Místo plnění: Domažlice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.domazlice.info)
Kontakt: Lenka Králová
e-mail: Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.09.2022 10:00
Datum zahájení: 21.09.2022 14:03
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: