Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 01, IČ 73374792 (příloha č. 5), specifikace předmětu koupě (příloha č. 3) a technických parametrů (příloha č. 4), které musí splňovat parametry vnitřní konektivity a připojení k internetu dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce – Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních škol) viz příloha č. 8.
Místo plnění: Domažlice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.domazlice.info)
Kontakt: Lenka Králová
e-mail: Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.05.2022 10:00
Datum zahájení: 31.03.2022 09:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: