Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo pro svoz komunálního odpadu a BIO odpadu
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 22.07.2024 12:00
Instalace nového veřejného osvětlení v ulici Pivovarská, Domažlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2024 17.06.2024 08:00
Opláštění kabelové trasy v ZŠ Komenského 17
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 10.06.2024 08:00
TDS Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 10.06.2024 08:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby "Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu"
VZ malého rozsahu Zrušeno 28.05.2024 04.06.2024 08:00
Oprava lesní cesty - LC 49 Zelený plac – Horizontálka, II. etapa, km 2,59722 – 3,5989
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 02.08.2024 10:00
Stavební úpravy plotu Mánesova 204
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2024 03.06.2024 11:00
Dodání sloupů a výložníků pro veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2024 24.05.2024 12:00
Revize plynových zařízení v Domažlicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 20.05.2024 11:00
Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích - I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2024 20.05.2024 09:00
Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích – III. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2024 21.05.2024 09:00
Nákup 100 tun posypové soli
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 09.05.2024 12:00
Oprava mostu nad bezpečnostním přelivem rybníka Babylon
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2024 10.07.2024 10:00
Pořízení LED světelné tabule do sportovní haly ve Fügnerově ul. v Domažlicích
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2024 02.05.2024 10:00
Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu
podlimitní Zadáno 04.04.2024 30.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››