Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Oprava střechy zimního stadionu Domažlice"
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2024 08:26:37
Předmět Výzva

výzva