Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Oprava komunikace v ulici Waldhegerova, Domažlice"
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2024 08:28:43
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky