Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava komunikace v ulici Waldhegerova, Domažlice
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2024 10:48:15
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vážení,
výše uvedené výběrové řízení doplňujeme o přílohu č. 5 Technická zpráva. Technickou zprávu zpracoval Ing. Jaroslav Rojt, fyzická osoba podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 12285447.

S pozdravem


Přílohy
- 1. Technická zpráva.pdf (62.29 KB)