Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Skutečné užívání stavby, Domažlice, Týnské předměstí, Baldovská č.p. 638, PBŘ
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2024 13:57:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
informujeme Vás, že ve výzvě v čl. 2.1. Druh veřejné zakázky je nesprávně v textu uveden druh veřejné zakázky.
Původní znění:
2.1. Druh veřejné zakázky: dodávka
Nové znění:
2.1. Druh veřejné zakázky: stavební práce