Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce MKS Domažlice - dokončovací práce
Odesílatel Marie Krutinová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2023 11:47:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení_ZD_Rekonstrukce_MKS_sign.pdf (620.83 KB)
- PD_aktualizovaná.zip (36.82 MB)
- Výkaz_výměr_20230051 - Rekonsrukce MKS Domažlice [zadání].xlsx (143.14 KB)