Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava chodníků v Hanově parku a v Masarykově ulici v Domažlicích
Odesílatel Marie Krutinová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2023 14:49:45
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky