Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2023 09:42:27
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky