Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2023 11:30:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel provedl doplnění zadávacích podmínek. Změna zadávacích podmínek spočívá v doplnění odstavce v čl. VII smluvní sankce v návrhu smlouvy o dílo.
Znění doplněného odstavce:
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterémukoliv nároku zhotovitele, zejména nároku na úhradu ceny díla účtovaného v daňovém dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

V příloze zasíláme opravený návrh smlouvy o dílo.


Přílohy
- Priloha_2_navrh_smlouvy_o_dilo_1.doc (138.00 KB)