Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2022 08:21:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- signed_Vysvetleni_2909.pdf (277.44 KB)