Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2022 14:03:04
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky