Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2022 13:25:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

dne 05.08.2022 byla na profilu zadavatele zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch“. Přílohou této zadávací dokumentace je i příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo, kde je chybně uveden termín dokončení díla včetně jeho řádného předání, a to nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.

Správný termín dokončení díla včetně jeho řádného předání je nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, viz opravený návrh smlouvy o dílo.


Přílohy
- SOD.doc (122.00 KB)