Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2022 07:52:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- signed_Dotaz_1508.pdf (275.11 KB)