Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch
Odesílatel Šárka Francová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 10:21:49
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- signed_Vyzva-3.pdf (302.99 KB)