Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - II. etapa - terénní a sadové úpravy
Odesílatel Šárka Francová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2022 13:37:44
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- signed_Vyzva.pdf (329.42 KB)