Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře
Odesílatel Šárka Francová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2022 16:45:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- signed_vysvetleni_zmena_doplneni_ZD.pdf (274.19 KB)
- Priloha_3_soupis_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_s_vykazem_vymer.xlsx (11.40 KB)