Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích"
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2022 14:18:13
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky