Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře
Odesílatel Šárka Francová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2022 16:47:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- signed_Vyzva.pdf (314.79 KB)