Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2022 10:19:19
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky