Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita
Odesílatel Lenka Králová
Organizace odesílatele Město Domažlice [IČO: 00253316]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2022 15:18:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- signed_Informace_0405.pdf (299.31 KB)